Баянхошуу дэд төвд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлууд