ШИНЭ ДЭД ТӨВ

ГЭР ХОРООЛОЛД ИНЖЕНЕРИЙН ХУВЬСГАЛ

9 жил

3 үе шат, 6 дэд төв

"Гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр" төсөл нь Улаанбаатар хотын гэр хорооллын бүсэд нийгмийн болон инженерийн дэд бүтцийг цогцоор шийдсэн 6 шинэ дэд төвийн ажлыг 9 жилийн хугацаанд 3 үе шаттайгаар хийж хэрэгжүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
УЛААНБААТАР ХОТЫН ШИНЭ ДЭД ТӨВҮҮД

Нэг төвт хотоос олон төвт хот руу

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ГЭР ХОРООЛОЛ ДАХЬ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛУУД
ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖСЭНЭЭР
Хамтрагч байгууллагууд