Нээлттэй ажлын байрны зар

Ажлын байр Төлөв Эхэлсэн огноо Дуусах огноо
Барилгын инженер /Civil Engineer/ Хаагдсан 2021-08-04 2021-08-16
САНХҮҮГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Хаагдсан 2021-06-08 2021-06-17
ЖОЛООЧ Хаагдсан 2021-06-04 2021-06-14
Дэд зохицуулагч Хаагдсан 2020-12-29 2021-01-04
Санхүүгийн мэргэжилтэн Хаагдсан 2020-12-29 2021-01-04
Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн /Grant-дахин зар/ Хаагдсан 2020-10-28 2020-11-10
Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн /Grant/ Хаагдсан 2020-09-11 2020-09-22
Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер Хаагдсан 2020-09-07 2020-09-16
Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн /дахин зар/ Хаагдсан 2020-09-03 2020-09-11
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн /дахин зар/ Хаагдсан 2020-07-07 2020-07-24
Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн Хаагдсан 2020-07-02 2020-07-09
Төслийн зөвлөх багт ХАБЭА-н ажилтан Хаагдсан 2020-06-18 2020-06-26
Төслийн инженер /Grant/ Хаагдсан 2020-05-25 2020-06-05
Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн /дахин зар/ Хаагдсан 2020-04-24 2020-05-06
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн Хаагдсан 2020-04-21 2020-04-29
Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн /дахин зар/ Хаагдсан 2020-01-29 2020-02-07
Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Хаагдсан 2020-01-03 2020-01-15
Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн Хаагдсан 2020-01-03 2020-01-15
Гэрээний мэргэжилтэн Хаагдсан 2020-01-03 2020-01-15
Төслийн дэд зохицуулагч #2 Хаагдсан 2019-07-19 2019-07-26
Төслийн дэд зохицуулагч #1 Хаагдсан 2019-06-14 2019-06-26
Барилгын инженер Хаагдсан 2019-06-14 2019-06-24
Нийгмийн хамгаалал, жендэрийн мэргэжилтэн Хаагдсан 2019-04-12 2019-06-04
Барилгын инженер Хаагдсан 2019-04-12 2019-04-19
Хот төлөвлөгч Хаагдсан 2019-04-05 2019-04-12
Санхүүгийн мэргэжилтэн Хаагдсан 2019-04-05 2019-04-12
Гэрээний мэргэжилтэн Хаагдсан 2019-02-19 2019-02-25
Төслийн дэд зохицуулагч Хаагдсан 2019-01-25 2019-02-01
Гэрээний мэргэжилтэн Хаагдсан 2018-10-12 2018-10-24
Гэрээний мэргэжилтэн Хаагдсан 2018-04-04 2018-04-13