Төслийн хүрээнд 2019 онд хийж гүйцэтгэсэн зарим ажлуудаа танилцуулж ...