Нээлттэй худалдан авах ажиллагаа

Нээлттэй тендер шалгаруулалт зарлагдсаны дараа тухайн тендер шалгаруулалтад оролцох хүсэлт гаргаж төлбөр төлсөн оролцогч бүрт Тендерийн баримт бичгийг илгээдэг.

Зөвлөх сонгон шалгаруулах санал ирүүлэх хүсэлт зарлагдсан үед сонирхсон байгууллагууд зөвхөн Азийн хөгжлийн банкны Зөвлөхийн удирдлагын системээр /CMS/ дамжуулан тухайн зөвлөх үйлчилгээтэй холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч сонирхлоо илэрхийлэх жишиг загварыг ашиглан материал илгээнэ.

Гэрээний дугаар Худалдан авах ажиллагааны нэр Төлөв Эхэлсэн огноо Дуусах огноо
FSBKH Гал унтраах, аврах 29 дүгээр ангийн барилга угсралтын ажил Цуцлагдсан 2021-12-24 2022-01-28
DAFPE “Дамбадаржаа дэд төв” орчмын үерийн хамгаалалт, авто замын дагуух ус зайлуулах байгууламжийн барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2021-12-02 2022-01-04
SFS Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг түр хамгаалах байрны барилга угсралтын ажил /дахин зар/ Цуцлагдсан 2021-11-30 2022-01-03
SHTSC Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй сургууль цэцэрлэгүүдийн дэд бүтцийг бие даасан дэвшилтэт технологиор шийдвэрлэх ажил Цуцлагдсан 2021-11-17 2021-12-17
T3-CS01 "Дэд төвийг дахин хөгжүүлэх, чадавхыг бэхжүүлэх" зөвлөх үйлчилгээ Хаагдсан 2021-09-14 2021-10-04
SHPM Lot 2 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтын хүнд даацын машин, механизм нийлүүлэх, багц 2 Хаагдсан 2021-07-20 2021-08-03
VSI Lot 2 Суудлын автомашин ханган нийлүүлэх, багц 2 Цуцлагдсан 2021-05-31 2021-06-14
BDSC-BKH Баянхошуу дэд төв дэх спорт цогцолборын барилгын барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2021-05-24 2021-06-28
WSWWPDA Дамбадаржаа дэд төвийн ус хангамж, ариутгах татуургын шугамын яндан хоолой нийлүүлэх Хаагдсан 2021-04-28 2021-05-03
T1-CS6/EEM Байгаль орчны хөндлөнгийн хяналт хийх /шууд гэрээ/ Хаагдсан 2021-04-22 2021-05-21
HSSC-C Баянхошуу дэд төв дэх нийгмийн барилга, байгууламжуудын усан хангамж, ариутгах татуурга болон дулааны шугамын угсралтын ажил Хаагдсан 2021-03-23 2021-05-13
SHPTC Сэлбэ дулааны станцын туршилт, ашиглалтад оруулах зөвлөх үйлчилгээ Хаагдсан 2021-03-17 2021-07-06
SHPOV Lot 2 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтын шуурхай ажиллагааны автомашин нийлүүлэх, багц 2 Хаагдсан 2021-01-22 2021-07-09
SHPOV Lot 1 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтын шуурхай ажиллагааны автомашин нийлүүлэх, багц 1 Хаагдсан 2021-01-22 2021-07-09
SHPM Lot 2 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтын хүнд даацын машин, механизм нийлүүлэх, багц 2 Цуцлагдсан 2021-01-20 2021-06-30
SHPM Lot 1 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтын хүнд даацын машин, механизм нийлүүлэх, багц 1 Хаагдсан 2021-01-20 2021-06-30
SHPSW Lot 3 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтад зориулсан хөдөлмөр хамгааллын хувцас болон гал эсэргүүцэх хэрэгслүүд, өргөлтийн болон бусад багаж хэрэгслүүд ханган нийлүүлэх /багц 3/ Хаагдсан 2021-01-08 2021-02-08
SHPOF Lot 3 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтад зориулсан гал тогооны тавилга ханган нийлүүлэх /багц 3/ Хаагдсан 2021-01-08 2021-01-29
SHPOF Lot 2 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтад зориулсан гал тогооны тавилга ханган нийлүүлэх /багц 2/ Хаагдсан 2021-01-08 2021-01-29
SHPSW Lot 1, 2 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтад зориулсан хөдөлмөр хамгааллын хувцас болон гал эсэргүүцэх хэрэгслүүд, өргөлтийн болон бусад багаж хэрэгслүүд ханган нийлүүлэх /багц 1, 2/ Хаагдсан 2021-01-08 2021-02-08
SHPOF Lot 1 Сэлбэ дулааны станцын ашиглалтад зориулсан гал тогооны тавилга ханган нийлүүлэх /багц 1/ Хаагдсан 2021-01-08 2021-01-29
T3-CS02 Газар чөлөөлөт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хөндлөнгийн үнэлгээ Хаагдсан 2020-12-11 2021-12-01
T2-CS03 Байгаль орчны хөндлөнгийн үнэлгээ Хаагдсан 2020-11-14 2020-12-15
SFS Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг түр хамгаалах байр Хаагдсан 2020-10-14 2020-11-16
DDCD-BKH Баянхошуу дэд төвд баригдах олон нийтийн хөгжлийн төв Хаагдсан 2020-10-09 2020-11-09
TFP Толгойт дэд төвийн үерийн хамгаалалтын сувгийн барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2020-10-06 2020-11-06
CS01 /Grant/ Зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ Хаагдсан 2020-10-01 2020-11-04
VSI Lot 1 Талбайн хяналт хийх автомашин нийлүүлэх, багц 1 Хаагдсан 2020-09-29 2020-10-30
ASKG-BKH Баянхошуу дэд төв дэх 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2020-09-16 2020-10-22
CS03 /Grant/ Зам, явган хүний гарцын зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ Хаагдсан 2020-09-14 2020-10-19