Дамбадаржаа, Дэнжийн мянга дэд төвийн хорооны ажилтан, хамтарсан багийн гишүүд, хэсгийн ахлагчдад “Нийтийн болон хувийн орон зай дахь жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хариу үйлдэл үзүүлэх нь” сургалт зохион байгууллаа