Ур чадварыг хөгжүүлэх төслийн удирдах зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдав.