Толгойт дэд төвийн барилга угсралтын ажлуудын газар чөлөөлөлтөд хамрагдсан өрхүүдэд төслийн танилцуулга, мэдээлэл өгөх уулзалт зохион байгууллаа