Азийн Хөгжлийн Банкны Нийгмийн салбарын ахлах мэргэжилтэн ноён Раушанбек Маматкулов төслийг АХБ-наас хариуцан ажиллахаар томилогдон, ажлаа хүлээн авлаа.