АХБ-ны төлөөллүүд Баянхошуу Бизнес Инкубатор сургалтын төвд ажиллаж, төслийн явц, үр дүн болон зарим шийдвэрлэх асуудлуудтай танилцлаа