“Ур чадварыг хөгжүүлэх” төслийн явцын уулзалт зохион байгуулагдлаа