Азийн хөгжлийн банкны Зүүн Азийн бүсийн хот байгуулалт, нийгмийн салбарын мэргэжилтэн Жинчиан Чэний айлчлал