НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 7 СУРГУУЛИЙН 12-Р АНГИЙН СУРАГЧИД БОЛОН ЭЦЭГ ЭХ, АСРАН ХАМГААЛАГЧ НАРТ “МЭРГЭЖИЛ СОНГОЛТ” СЭДЭВТ ЦОГЦ СУРГАЛТ, ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА