Бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих техникийн туслалцааны төслийн үр дүнгийн тайлант үйл ажиллагааг зохион байгууллаа