Дамбадаржаа дэд төвийн үерийн хамгаалалтын суваг болон авто замын борооны ус зайлуулах шугамын ажлыг дуусгаж, Улсын комисст хүлээлгэн өглөө