Толгойт дэд төвд “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа