Толгойт дэд төвд “Эрүүл мэндийн цогц боловсрол” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа