СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙН “В1” БЛОКИЙН ГАЗРЫН ЭЗЭД, ОРШИН СУУГЧДАД БАРИЛГАЖИЛТЫН ТӨСЛИЙН УРЬДЧИЛСАН КОНЦЕПЦИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ САНАЛ СОЛИЛЦЛОО