“ГЭР ХОРООЛЛЫН СЭРГЭЛТ – СЭЛБЭ ДЭД ТӨВ” хэлэлцүүлэг уулзалт зохион байгууллаа