Толгойт дэд төвийн хорооны Засаг дарга нар болон ажилтнуудад төслийн танилцуулга, мэдээлэл өгөх, цаашдын хамтын ажиллагаа болон санал солилцох уулзалт зохион байгууллаа