Европын Хөрөнгө Оруулалтын Банкны Дэд ерөнхийлөгч Тереза Червинска болон холбогдох мэргэжилтэн, зөвлөхүүд төслийн бүтээн байгуулалттай танилцлаа