Сэлбэ дэд төвийн бүтээн байгуулалтын ажлуудтай танилцав