Сэлбэ дэд төвд 3 гүүр барих гэрээнд гарын үсэг зурлаа