Азийн Хөгжлийн Банкны захирлуудын зөвлөлийн даргын зөвлөхүүд Монгол улсад айлчлан “Гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийн явц болон үр дүнтэй танилцлаа