Төслийн удирдах хорооны 2019 оны анхдугаар хурал боллоо