Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээний огноо
PP01-SW Баянхошуу дэд төвд орлогод нийцсэн орон сууц ба хот шинэчлэлтийн төслийн туршилтын загвар барилга барих ажил "Томо Бюлдинг" ХХК болон "Саруул Сайхан" ХХК-иудын түншлэл ₮2,412,654,437.08 2020-08-21
SFKA Lot 1 Сэлбэ дэд төвд баригдах цэцэрлэгт тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх-1 "Профэшнал Сивил Инженеринг констракшн" ХХК ₮100,999,000.00 2020-07-23
SFKA Lot 2 Сэлбэ дэд төвд баригдах цэцэрлэгт тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх-2 "Чиглэл" ХХК ₮44,058,181.82 2020-07-23
SEF Lot 1 Сэлбэ дэд төв дэх бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалтын төвийн тавилга, тоног төхөөрөмж болон бусад эд зүйлс ханган нийлүүлэх-1 "Улс Туяарах" ХХК ₮143,310,700.00 2020-06-26
SEF Lot 2 Сэлбэ дэд төв дэх бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалтын төвийн тавилга, тоног төхөөрөмж болон бусад эд зүйлс ханган нийлүүлэх-2 "Декора" ХХК ₮11,290,000.00 2020-06-26
SEF Lot 3 Сэлбэ дэд төв дэх бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалтын төвийн тавилга, тоног төхөөрөмж болон бусад эд зүйлс ханган нийлүүлэх-3 "Профэшнал Сивил Инженеринг констракшн" ХХК $140,174,000.00 2020-06-26
WSC16B Шархад дэд төвийн дэд бүтцийн салбар шугам сүлжээний зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх болон тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулах ажил ЧММ ХХК болон Шандонг Донгхонг Индастри Пайп компаниудын түншлэл ₮2,132,539.97 2020-05-22
LAE Lot 1, Lot 3 Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанд компьютер, тоног төхөөрөмж болон програм хангамж нийлүүлэх-1,3 Ай Ти Зон ХХК $261,932,672.73 2020-03-25
LAE Lot 2 Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанд компьютер, тоног төхөөрөмж болон програм хангамж нийлүүлэх-2 Саммит Компьютер Технологи ХХК ₮3,793,518.00 2020-03-23
CSOI Хотын үндсэн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын үйл ажиллагаа, менежментийг сайжруулах болон байгууллагын болон эрх зүйн шинэчлэлийг дэмжих зөвлөх үйлчилгээ Ханкүүк Инженеринг Консалтинг Co., Ltd болон Сивил Инженеринг консалтинг ХХК $438,508.00 2019-12-20
GWD14 Сэлбэ дэд төвийн хөрсний ус зайлуулах шугам хоолойн барилга угсралтын ажил Үе шат-2 "Уайт Феникс" ХХК $1,261,320.54 2019-09-30
GWD11 Сэлбэ дэд төвийн хөрсний ус зайлуулах шугам хоолойн барилга угсралтын ажил Үе шат-1 "Набсан" ХХК, "Тэгш Плант" ХХК болон  "Тэргүүн Инвест" ХХК-ийн түншлэл $638,766.09 2019-09-30
BSDF07B Баянхошуу дэд төвийн үерийн хамгаалалтын сувгийн барилга угсралтын ажил Монгол менежмент төв ХХК болон Улаанбаатар менежмент ХХК-ийн түншлэл ₮6,263,143,374.13 2019-08-20
BSLS09 Lot 1 Баянхошуу дэд төвийн тохижилтын ажил Дүүрэн трэйд ХХК болон Байгууламж ХХК-ийн түншлэл ₮3,169,675,410.75 2019-08-02
WSC16A Баянхошуу дэд төвийн цэвэр бохир ус, халуун ус болон дулааны шугам сүлжээний зураг төсөл боловсруулах, угсралт суурилуулалт болон нийлүүлэлтийн ажил Одкон Холдинг ХХК болон Улаанбаатар барилга ХХК-ийн түншлэл $1,846,899.00 2019-07-24
ES-COL/OCR/T1 Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн барилга угсралтын ажлуудад захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх гэрээ "НХОГ" ОНӨААТҮГ ₮2,381,246,506.75 2019-06-27
CSDA Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээ Ричвелл Инженеринг ХХК (Туслан гүйцэтгэгч SRP  Инженер Консалтнг ХХК болон Нею Урбанизм ХХК) $899,997.50 2019-06-25
BEF Lot 1 Баянхошуу дэд төв дэх бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалтын төвд "Багц 1"-ийн хүрээнд мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ "Ай Ти Зон" ХХК ₮92,383,663.64 2019-03-26
BEF Lot 2 Баянхошуу дэд төв дэх бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалтын төвд "Багц 2"-ын хүрээнд үсчин болон оёдолчны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ "Декора" ХХК ₮9,464,000.00 2019-03-26
BEF Lot 3 Баянхошуу дэд төв дэх бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалтын төвд "Багц 3"-ын хүрээнд сургалтын төвийн тавилга нийлүүлэх гэрээ "'Профэшнал Сивил Инженеринг Констракшн" ХХК ₮90,493,000.00 2019-03-26
BSLS09 Lot 2 Сэлбэ дэд төвд үерийн далангийн дагуу хийгдэх гадна тохижилт, ногоон байгууламжийн ажил "Бодь Пропертийз" ХХК ₮2,392,702,778.26 2019-03-25
PP01-DD Орлогод нийцсэн орон сууцны загвар төслийн зураг боловсруулах хяналтыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Аркетайп Монголиа ХХК $69,520.00 2019-01-29
CSDD-GWD Сэлбэ дэд төвд төлөвлөсөн авто замын борооны ус зайлуулах шугамыг хөрсний усны түвшинг доошлуулах шугам болгох өөрчлөлтийн зураг төсөл боловсруулах, зохиогчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх зөвлөх Гидродизайн инноваци ХХК ₮65,818,000.00 2019-01-21
CSDD-BSDF07B Баянхошуу дэд дэд төвийн үерийн хамгаалалтын сувгийн ажлын зураг шинэчлэх, зураг төсөл боловсруулах, зохиогчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Усны эрчим ХХК ₮59,851,420.00 2019-01-21
SSF05 Lot 1 Сэлбэ дэд төвийн 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил Цаст Констракшн ХХК ₮2,670,860,071.77 2019-01-17
SSF05 Lot 2 Сэлбэ дэд төвийн бизнес инкубатор болон мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн барилга угсралтын ажил Бридж Констракшн ХХК болон Монхас ХХК ₮3,554,505,525.54 2019-01-17
T2-CS02 Байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Интерконтинэнтал Консалтантс & Текнокрафт ПиВи.Лтд (Intercontinental Consulatnts & Technocraft Pvt.Ltd) болон Тэнхлэг зууч ХХК, Ай Си Ти Сайн Консалтинг (ICT Sain Consulting) ХХК хамтарсан компанийн түншлэл $3,734,100.00 2019-01-04
SEC13 Сэлбэ дэд төвийн цахилгаан болон холбооны шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил Дорнын Их Гэгээ ХХК болон Монхас ХХК $1,899,861.71 2018-12-18
T2-CS01 Зураг төсөл зохиох, хяналтыг хэрэгжүүлэх /зохиогч-захиалагч хамаарна/ Донгмёнг Инженеринг Консалтантс & Архетектур ХХК, БНСУ, Бюксан Инженеринг Ко.,Лтд, БНСУ, Юүшин Корпораци, БНСУ  (DONGMYEONG Engineering Consultant & Architecture Co,. Ltd., Korea, Byucksan Engineering Co., Ltd, Korea, YOOSHIN Corporation, Kor $4,659,085.00 2018-11-16
BEC13 Баянхошуу дэд төвийн цахилгаан болон холбооны шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил Одкон Холдинг ХХК болон Одкон эрчим ХХК-ийн түншлэл $2,151,473.52 2018-11-16