Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээний огноо
BRDH11 Баянхошуу дэд төвд баригдах авто зам, дулааны болон дэд бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил - Үе шат 1 Янчэнг Шинггуо Констракшн Инженийринг ХХК $6,279,013.45 2018-11-16
DS-BSF05 Lot 2 Бизнес инкубатор МСҮТ-ийн барилга угсралтын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт хийх Моншрифт ХХК ₮23,127,932.55 2018-11-06
DS-BSF05 Lot 1 Цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт хийх ТХН болон Моншрифт ХХК ₮26,413,264.49 2018-11-06
BRDH14 Баянхошуу дэд төвд баригдах авто зам, дулааны болон дэд бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил - Үе шат 2 Людвиг Пфейффер Хох-Унд Тифбау ГмбХ& Ko.KГ, ХБНГУ (Кассел) Ludwig Pfeiffer Hoh-Und Tiffbau GmbH&Co.KG, Germany (Kassel) болон (Leipzig) компаниудын түншлэл $8,218,290.71 2018-10-29
BFKA Lot 1, 3 Баянхошуу дэд төвийн 240 хүүхдийн цэцэрлэгт “Багц 1”-ийн хүрээнд тавилга нийлүүлэх, “Багц 3”-ын хүрээнд цэцэрлэгийн бусад хангамжийн эд зүйлс нийлүүлэх гэрээ Декора ХХК ₮114,765,000.00 2018-10-19
BFKA Lot 2 Баянхошуу дэд төвийн 240 хүүхдийн цэцэрлэгт гал тогооны тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ Чиглэл ХХК ₮43,660,000.00 2018-10-19
CS-CSDS Сэлбэ дэд төвийн дулааны станцын техник эдийн засгийн үндэслэл, болон Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдэд баригдах нийгмийн барилга байгууламжийн гадна холболтын нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах гэрээ Ричвелл инжинеринг ХХК болон Моншрифт ХХК $196,072.96 2018-10-19
SBR08 Сэлбэ дэд төвд баригдах 3 гүүрний барилга угсралтын ажил ЗМЗ ХХК ₮2,872,632,123.51 2018-10-15
BHF06B Баянхошуу дэд төвийн дулааны шинэ шугамын зураг төсөл, ханган нийлүүлэх, суурилуулалтын ажил Жанхан Инженийрс, Инк, Oдкон Холинг ХХК болон Кориа Дистрикт Хийтинг Инженеринг ХХК-ийн түншлэл $7,061,203.35 2018-10-12
ТХН-2018/01 Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдэд баригдах авто зам, инженерийн шугам сүлжээний трасст өртсөн нэгж талбаруудын кадастрын зургийн өөрчлөлт болон газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдэд олгосон газрын кадастрын зураг үйлдэх, газар дээр тэмдэглэх аж АТТП ХХК  ₮36,500,000.00 2018-10-10
DS-WSNR17B Барилгын зураг зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ болон туслан зөвлөх Сивил Инжинеринг Консалтинг ХХК ₮56,024,996.00 2018-09-10
DS-WSNR17C Барилгын зураг зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ болон туслан зөвлөх Сивил Инжинеринг Консалтинг ХХК ₮4,371,277.00 2018-09-10
ES-WSNR17B Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ ₮119,034,826.00 2018-05-31
ES-WSNR17C Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ ₮8,488,071.00 2018-05-31
ES-BSWR10 Lot 2 Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ ₮46,183,413.00 2018-05-31
CSBHF06A Зураг төсөл зохиох, Зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх Гандирс-Од ХХК ₮157,000,000.00 2018-05-18
DS-WSNR17A Барилгын зураг зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хидро Дизайн Прожект ХХК ₮58,900,000.00 2018-05-11
DS-WWTPR01 Барилгын зураг зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх Ухат ХХК ₮62,950,000.00 2018-05-02
ES-WWTPR01 Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ ₮126,078,296.00 2018-05-01
ES-WSNR17A Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ ₮119,994,838.00 2018-05-01
ES-BSDF07 Lot 1 Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ ₮25,452,518.00 2018-05-01
ES-BSDF07 Lot 2 Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ ₮40,579,694.00 2018-05-01
ES-BSWR10 Lot 1 Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх НХОГ ОНӨААТҮГ ₮86,970,224.00 2018-05-01
WSNR17B Улаанбаатар хотын Тасганы усан сангаас 3,4-р хорооллын усан сан, баруун дүүргийн насос станц хүртэлх 8070 метр урттай ф600мм-ийн цэвэр ус дамжуулах гол шугамын барилга угсралтын ажил “Монинжбар” ХХК, “Н Эй Би” ХХК ₮6,869,467,683.15 2018-04-11
BSWR10 Lot 2 Сэлбэ дэд төвд усан сан, насос станцын барилга угсралт болон ус дамжуулах шугам хоолой нийлүүлж, суурилуулах ажил "Санжат" ХХК ₮3,222,512,216.34 2018-03-23
BHF06 Баянхошуу дэд төвийг төвлөрсөн дулаанаар хангах дулааны 11и магистраль шугамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил "ЧММ" ХХК, "Эс энд Эй Трэйд" ХХК ₮9,623,224,757.75 2018-03-09
SRDH11 Сэлбэ дэд төвд баригдах авто зам, дулааны болон дэд бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил - Үе шат 1 "Уайт Феникс" ХХК, "Хасу Мегаватт" ХХК, "Эвттрак" ХХК $7,169,244.11 2018-02-23
WSNR17A Улаанбаатар хотын зүүн хойд бүсийн усан сангаас Тасганы усан сан хүртэлх HDPE ф900мм-ийн 4010 метр цэвэр ус дамжуулах гол шугамын болон ф600мм-ийн 1684.23 метр урт “9б” бохир ус зайлуулах зөөлөн ширмэн яндан хоолой шугамын барилга угсралтын ажил “Грийн ресүрс констракшн” ХХК ₮6,920,586,178.54 2018-01-23
BSPE Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвд ус хангамж, ариутгах татуургын яндан хоолой нийлүүлэх ажил "ЧММ" ХХК ₮4,721,646,646.26 2017-12-11
BSWR10 Lot 1 Баянхошуу дэд төвд усан сан, насос станцын барилга угсралт болон ус хангамжийн шугам хоолой нийлүүлж, суурилуулах ажил "Бумбод" ХХК, "Одкон Холдинг" ХХК ₮5,381,252,882.00 2017-12-05