TEC-B : Толгойт дэд төвд баригдах цахилгааны дэд станц (10Кв цахилгаан түгээх кабель шугам)