TRDH11-A /re-bid/ : Толгойт дэд төвийн авто зам, ариутгах татуургын шугамын ажил (үе шат 1)