TRDH11-A : Толгойт дэд төвийн ариутгах татуургын шугамын ажил (үе шат 1)