Баянхошуу Бизнес инкубатор сургалтын төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, өргөжүүлэх тухай зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулагдлаа