ДАМБАДАРЖАА ДЭД ТӨВД “НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН ОРОН ЗАЙ ДАХЬ ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ МЭДЛЭГ ОЛГОХ НЬ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА