TRDH11-A : Толгойт дэд төвийн авто зам, ариутгах татуургын шугамын ажил (үе шат 1)